Image

 

Vlastnícke podiely Pozemkového spoločenstva sú uvedené na listoch vlastníctva v katastri obce Liptovská Lúžna a Liptovská Štiavnica.

 

K ich aktualizácii je možné nahliadnuť na internetovej stránke katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky: www.katasterportal.sk