Image

 

 

 

                   - chystanie palivového dreva členom urbáru,

                   - chystanie úžitkového dreva členom urbáru, 

                   - kálanie palivového dreva: člen 5 € + DPH / hod.

                  -  predaj triesok pre podielníkov, 30,- e mäkké drevo

                                                                       40,- e / tvrdé, priestorový sypaný meter 

                  - predaj vianočných stromčekov,

   .................................................................................................................................................................               Zoznam žiadostí na palivové drevo rok 2019

 Nevybavené žiadosti za rok 2018 :
1.) Sirota Ladislav LL 985 - bk,
2.)Ing. Staš František na LL 503 - bk,
3.) Šimková Cecília na LL 1612 - bk,
4.) Kenderová Janka LL 879 - bk - triesky,
5.) Samolejová Martina LL 986 - buky,
5.) Migra Marián LL 276 - buky,

Žiadosti r. 2019
1.) Lőrincová Rozália, L.L. 1003 7 prm ( volať 3 dni dopredu 0908 /718 239)
2.) Šimková Irena, L.L. 646 26 prm
3.) Mydliar Jaroslav, L.L. 972 24 prm
4.) Chlepková Božena, Oravec Marián, L.L. 352 14 prm
5.) Huba Štefan, L.L. 441 – júl 2019 9 prm
6.) Veselovská Vieria, Janka Veselovská, L.L 669 10 prm
7.) Štrbová Anna, L.L. 816 – máj 2019 10 prm
8.) Kodrík Pavol, L.L. 237 10 prm
9.) Glembová Božena, L.L. 379 7 prm, Mydliarová A., Lisková 448,   26,5 prm
10.) Glembová Jana, L.L. 955 4 prm, 
11.) Šimková Ľubomíra, L.L. 1017 4 prm
12.) Šimkov Ľubomír, L.L. 1014 7 prm
13.) Glembová Irena, L.L. 943 10 prm
14.) Janovčíková Anna, L.L. 806 4,5 prm
15.) Veselovská Anna, L.L. 922 20 prm ( 10 buk, 10 sm )
16.) Huba Roman, L.L. 359 26,5 prm ( 10 prm – Borka Hubová, 10 prm - štiepané do 30 cm Migra Jozef , 6,5 – Huba Vladimír, L.L. 359)
17.) Fongusová Milena, L.L. 808 20 prm
18.) Dudáš Tomáš, L.L. 568 5 prm
19.) Črep Vladimír, L.L. 1141 5 prm
20.) Hýllová Mydliarová Milena, L.L. 1114 10 prm
21.) Mydliar Ladislav, L. L. 967 10 prm
22.) Migra Milan, Juliana, Filip Fides, L.L. 328 16 prm
23.) Hrnčiarová Darina, L.L. 856 10 prm
24.) Kurpašová Anna, L.L. 287 13 prm
25.) Veselovská Viera, Karol L.L. 229 buk7,5 prm
26.) Mydliarová Veronika,L.L. 563 10 prm
27.) Mydliarová Mária, L.L. 991 10 prm
28.) Bullová Božena, Jaroslav , L.L. 505 39 prm
29.) Mydliarová Jolana, L.L. 753 10 prm
30.) Veselovský Ivan, L.L. 729 10 prm
31.) Veselovská Anna, L.L. 415 – štiepané 40 cm 10 prm
32.) Hubová Janka, L.L. 553 10 buk, 10 sm
33.) Pažítková Darina, L.L. 1201- september 2019 10 prm
34.) Bullová Cecília, L.L. 460 na L.L. 416 9 prm
35.) Dudáš Ján ,L.L. 749
36.) Mydliar Antón, L.L. 454 10 prm
37.) Vieriková Mária, L.L. 210 10 prm
38.) Samolejová Kornélia, L.L. 979 8,5 prm
39.) Saniga Jaroslav, L. Revúce 115 23,5 prm
40.) Samolej Branislav, L.L. 997 9,5 prm
41.) Bulla Marián, L.L. 576 – štiepané 30 cm 10 prm
42.) Jánošík Miroslav, L.L. 431 10 prm
43.) Fides František, L.L. 355 10 prm
44.) Fides Štefan, L.L. 364 10 prm
45.) Migra Pavol, Rbk – nad štadiónom 7 10 prm
46.) Kurpaš Július , L.L. 412 6 prm
47.) Kuchtová Vilma na L.L. 303 16 prm
48.) Pavol Šimko, L.L. 3 prm
49.) Vierik Ľubomír, L.L. 1151 10 prm
50.) Dudášová Mária , L.L. 1203- buky 7 prm
51.) Potkanová Jana, L.L. 1128 9 prm
52.) Glemba Juraj, Alžbeta, Eva L.L. 848 17 prm
53.) Mydliarová Anna, L.L. 934 15 prm
54.) Mzdliar Eduar, Božena, L.L. 1181 na L.L. 564 10 prm
55.) Targošová Regína, Králová L. L. 473 15 prm
56.) Mydliar Ľubomír, L.L. 1046 8,5 prm
57.) Veselovská Vlasta, L.L. 4 10 prm
58.) Džugan Mirek, L.L. 709 – júl 2019 12,5 prm
59.) Bulla Ľubomír, L.L. 519 – štiepané 30 cm 7 prm
60.) Glemba Miroslav, L.L. 830 9 prm
61.) Vierik Pavol , L.L. 987 (volať pred 0915/446857) 10 prm
62.) Valušiak Viliam, L.L. 406 6,5 prm
63.) Vierik Miroslav, L.L. 353 24,5 prm
64.) Staš Vladimír, L.L. 418 10 prm
65.) Golierová Mária, L.L. 302 10 prm
66.) Lietavcová Marta, L.L. 302 10 prm
-----------------------------------------------------------------------------------------------
67.) Cecília Glembová , L.L. 852 8 prm
68.) Veselovský Stanislav, L.L. 718 – august 2019 10 prm
69.) Jánošíková Ketoslava, L.L. 293 – štiepané 10 prm
70.) Banáš Stanislav, L.L. 343 10 prm
71.) Samolejová Martina, L.L. 994 7 prm
72.) Lietavec Jaromír, L.L. 487 / Mikuláš Glemba , 1019/ 10 prm
73.) Rajniaková Ivana, L.L. 761 / 0918 400 380 – zavolať pred 1 deň – p. Rajniak 10 prm
74.) Kontra Ján, L.L. 357 30prm
75.) Fidesová Rozália, L.L. 322 – štiepané30 cm 10 prm
76.) Jurčová Darina, Píšová Viera, L.L. 822 /ak tak buk)- štiepané do 35cm 10 prm
77.) Sirota Dušan, L.L. 1025 10 prm
78.) Valušiak Ján, Beckovská vieska, na L.L. 10 prm
79.) Črepová Irena, Stanislav, Janťáková, Dudáš L.L. 768 30 prm
80.) Lietavcová Božena, L.L . 333 10 prm
81.) Paludová Elena , L.L. 880 26 prm
82.) Zajacová Božena, L. L. 441 – štiepané do 30 cm 10 prm
83.) Černinská Helena, rbk na L.L. 441 – štiepané 30 cm 4 prm
84.) Veselovská Veronika, L.L. 592, 906, 551 30 prm
85.) Stašová Irena, L.L. 613 20 prm
86.) Glemba Peter, L.L. 773 5 prm
87.) Poliak Jozef, L.L. 686 16 prm

88. Veselovský Pavol, L.L. 470,  10 prm, 5 prm buk

89. Sirota Silvester L.L. 872 - 10 prm

90. Lietavec Stanislav, Justína L.L. 754 - 10 prm

91. Šimko Peter, Viera, Cecília L.L. 948 - 17 prm

92. Veselovská Anna L.L. 74 - 1 prm

93. Veselovská Iveta L.L. 71 - 4 prm

94. Guriel Karol, L.L.324 -  4 prm

95. Milan Črep, L.L. 1065 - 10 prm
96) Huba Ivan, L.L. 494 štiepané do 30 cm 14 prm
97.) Veslovský Milan, L.L. 400 4 prm
98.) Veselovský Branislav, L.L. 496 13 prm
99.) Mattová Juliana, L.L. 844 2,5 prm                                                                                          100.) Veselovský Ján, L.L. 717 + Jarmila, Vladimír, Lýdia 9 prm
101.) Janigová Darina, L. L. 1143 + súrodenci 10 prm
102.) Staš Anton, L.L. 637 na Martošová Danka 10 prm
103.) Veselovský Ján, L. L. 717 10 prm
104.) Staš Ondrej, L.L. 650 1 prm
105.) Valušiaková Vlasta , L.L. 490 7,5 prm
106.) Žihlavníková G. 10 prm
107.) Dudáš Ján, L.L. 749 5 prm
108.) Mydliarová Irena, L.L. 984 9 prm
109./Kodrík Jaroslav, L.L. 975 / 0908 286 571 / 10 prm

110./ Veselovská Mária, L.L. 380