Zoznam žiadostí na palivové drevo pre rok 2016

23.11.2016, 11:50, urbar.luzna

1.  Veselovská Júlia LL 543 - dodané,

2. Serafínová Drahomíra LL 1130 - dodané,

3. Štrbová Anna LL 816 - dodané,

4. Janovčíková Anna LL 806 - dodané,

5. Mlynarčíková Emília LL 350 - dodané,

6. Kenderová Janka LL 879 - dodané,

7. Bulllová Cecília LL 460 - dodané,

8. Staš Peter LL 450 - dodané,

9. Stašová Priska LL 635 - dodané,

10.  Mydliarová Anna + Anton LL 454 -  dodané,


11. Valušiaková Vlasta LL 490 - dodané,

12. Glembová Cecília LL 852 - dodané,

13. Šalátová Lenka LL 571 - dodané,

14. Valušiak Vladimír + Magda LL 978 - dodané,

15. Črepová Irena LL 331 - dodané,

16. Črep Miroslav LL 722 - dodané,

17. Lietavec Rastislav na LL 776 - dodané,

18. Mydliar Ján + Mária LL 413 - dodané,

19. Sirotová Irena LL 1062 - dodané,

20. Čanakyová Irena LL 253 - dodané,

21. Chlepková Božena LL 1120 - dodané,

22. Vierik Miroslav LL 353 - dodané,

23. Cárach Cyril + Janka LL -  dodané,

24. Chlepko Stanislav LL 1195 - dodané,

25. Valušiaková Darina LL 555 - dodané,

26. Hubová Janka LL 553 - dodané,

27. Šimková Irena LL 646 - dodané,

28.  Stašová Mirka LL 503 - dodané,

29. Sirotová Anna + Dušan LL 1025 - dodané,

30. Turoňová Elena LL 752 - dodané,

31. Glembová Eva LL 429 - dodané,

32. Ondrašík Stano LL 811 - dodané,

33. Jurčová Darina - dodané,

34. Miroslav Banáš + Božena LL 330 - dodané,

35. Valušiaková Marta LL 582 - dodané,

36. František Staš LL 47 - dodané,

37. Jana Samolejová LL 1119 - dodané,

38. Marián Oravec LL 352 - dodané,

39. Anna Fukasová LL  260 - dodané,

40. Demikát Peter LL 1095 - dodané,

41. Dudášová Marta LL 560 - dodané,

42. Husarčík Pavol + Anna LL 899 - dodané,

43. Samolej Ladislav LL 994 - dodané,

44. Golierová Mária LL 792 - dodané,

45. Kasanšíková Mária + Peter LL 667 - dodané,

46. Uličná Alena LL 19,

47. Kurpaš DUšan LL 1199 - dodané,

48. Szocsová Juliana LL 810 - dodané,

49. Črep Jaroslav LL 106 - dodané,

50. Mydliarová Júlia LL 1103 - dodané,

51. Veselovský Pavol LL 1027 - dodané,

52. Fidesová Rozália LL 322 - dodané,

53. Fidesová Irena + Ferdinand LO - dodané,

54. Dudáš Ján LL 589 - dodané,

55. Glembová Eva LL 1113 - dodané,

56. Mydliar Jaroslav LL 972 - dodané,

57. Kodrík Karol - dodané,

58. Črep Pavol - dodané,

59. Mydliar Štefan - dodané,

60. Veselovský František LL 269 - dodané,

61. Hrnčiarová Darina + Edo LL 856 - dodané,

62. Mydliarová Irena LL 984 - dodané,

63. Kurpaš Martin - dodané,

64. Saniga Jaroslav LR 115 - dodané,

65. Veselovská Anna LL 116 - dodané,

66. Valušiak Ján LL 630 - dodané,

67. Zajacová Božena + Július LL 441 - dodané,

68. Černinská Elena LL 441,

69. Kajda Pavol LL 898  - dodané,

70. Valušiak Dušan LL 1210 - dodané,

71. Veselovská Viola LL 717 - dodané,

72. Tištan Ján LL 713 - dodané,

73. Pilerová Elena LL 439 - dodané,

74. Sanigová Viera LL 493 - dodané,

75. Pažítková Darina LL 1201 - dodané,

76. Veselovská Anna LL 975 - dodané,

77. Kodrík Pavol - dodané,

78. Veselovská Viera + Karol RK - dodané,

79. Kmeťová Cecília LL 977 - dodané,

80. Vierik Ľubomír LL 1151 - dodané,

81. Bullová Božena LL 505,

82. Žihlavníková Gabika LL 701,

83. Vierik Miroslav LL 233 - dodané,

84. Samolej Branislav LL 997 - dodané,

85. Šimková Marta LL 211 - dodané,

86. Vieriková Mária LL 210 - dodané,

87. Svrčan Vladimír LL 1070 - dodané,

88. Vierik Štefan LL 873 - dodané,

89. Mydliar Ladislav LL 967 - dodané,

90. Kurpaš Ján  + Anna LL 287 - dodané,

91. Kontra Ján LL 357 - dodané,

92. Fides František LL 355 - dodané,

93. Džugan Mirek LL 709 - dodané,

94. Valušiak Jozef LL 652 - dodané,

95. Glemba Roman LL 830 - dodané,

96. Potkan Klement LL 419 - dodané,

97. Potkan Peter RK - dodané,

98. Staš Vladimír LL 418 - dodané,

99. Kurpaš Július + Malvína LL 411 - dodané,

100. Močilánová Anna LL 1188,

101. Fongusová Milena LL 808 - dodané,

102. Fongusová Jolana LL 983 - dodané,

103. Králová Alena LL 362 - dodané,

104. Staš Peter LL 546 - dodané,

105. Staš Matej - dodané,

106. Hubová Janka LL 553,

107. Veselovská Veronika LL 592 - dodané,

108. Szuszková Rozália LL 464 - dodané,

109. Veselovský Stanislav LL 718 - dodané,

110. Veselovská Štefánia LL 510 - dodané,

111. Targoš Ivan LL 466 - dodané,

112. Jánošík Ivan + Kveta LL 293 - dodané,

113. Tištan Juraj LL 842,

114. Glembová Eva + Štefan LL 848

115. Veselovská Oľga LL 583 - dodané,

116. Potkan Jozef LL 847 - dodané,

117. Kajda Pavol + Kristína LL 898 - dodané,

118. Paludová Elena LL 880 - dodané,

119. Mydliar Ľubomír + Mária LL 1046 - dodané,

120. Rajniaková Ivana LL 771 - dodané,

121. Črep Stanislav + Irena + Dudáš P. LL 768 - dodané,

122. Kuchtová Vilma + Črepová Irena LL 303 - dodané,

123. Glemba Martin+ Oravec Ivan LL 943 - dodané,

124. Šimko Peter + Cecília + Viera LL 948 - dodané,

125. Turoň František + Stano LL 1160 - dodané,

126. Čanakyová Mária LL 649 - dodané,

127. Staš Jozef + Ondrej LL 650 - dodané,

128. Gašinec Ivan LL 450 - dodané,

129. Črep Milan + Štefan LL 1065 - dodané,

130. Lietavec Jaromír + Staš Anton LL 487,

131. Veselovská Oľga + Mydliarová Janka LL 572 - dodané,

132. Ťupeková Mária + Koštialová Mária LL 1102 - dodané,

133. Veselovská Blanka+ Serafínová Viera LL 1102 - dodané,

134. Samolejová Kornélia LL 979 - dodané,

135. Samolej Ladislav + Kolenčíkova Anna LL 1107,

136. Potkanová Jana LL 1128 - dodané,

137. Čanakyová Irena LL 253,

138. Mydliarová Alena LL 599 - dodané,

139. Glembová Božena LL 379 - dodané,

140. Šimková Ľubomíra LL 1014 - dodané,

141. Glembová Jana LL 955 - dodané,

142. Šimková Veronika LL 935 - dodané,

143. Kurpaš Ján LL 287 - dodané,

144. Huba Roman LL 359 - dodané,

145. Glembová Cecília LL 852 - dodané,

146. Mydliarová Anna LL 454 - dodané,

147. Valušiaková Vlasta LL 490 - dodané,

148. Veselovská Anna LO 122 - dodané,

149. Veselovská Anna LL 415 - dodané,

150. Jánošíková Anna LL 89 - dodané,

151. Mydliar Ján + Mária LL 413 - dodané,

152. Targoš Ladislav LL 872 - dodané,

153. Vierik Slavko LL 247 - dodané,

154. Huba Roman LL 339 - dodané,

155. Samolej Július + Štefánia - dodané,

156. Mydliar Ján + Anna LL 767 - dodané,

157. Črepová Irena LL 331 - dodané,

158. Lietavcová Marta + Šimko Pavol,

159. Fidesová Ružena + Sušienková + Tišťan LL 325 - dodané,

160. Fides Ján LL 363 - dodané,

161. Hardy Ľubomír + Plácatková LL 282 - dodané,

162. Huba Štefan LL 411 - dodané,

163. Dudáš Tomáš + Mária LL 568 - dodané,

164. Sirotová Viera LL 805 - dodané,

165. Turoň Emil LL 888 - dodané,

166. Brezniak Peter LL 154 - zrušené,

167. Chlepko Ladislav LL 974 - dodané,

168. Mydliarová Anna LL 680 - dodané,

169. Mydliarová Milena LL 1114 - dodané,

170. Peržalová Eva LL 138 - zrušené,

171. Poliak Jozef LL 686 - dodané,

172. Stašová Anna LL 970 - dodané,

173. Šimko František LL 1013 - dodané,

174. Husarčík Anton LL 577 - dodané,

175. Črep Jaroslav LL 121 - dodané,

176. Veselovská Ružena LO 149 - dodané,

177. Valušiak Jozef LL 656 - dodané,

178. Žihľavníková G. LL 442 - dodané,

179. Husarčík Pavol LL 925 - dodané,

180. Smoradová Lucia,

181. Chlepko Albín + Lukáčová Anna LL 1101,

182. Barták Jozef RK,

183. Lietavcová Božena PP na LL 333 - dodané,

184. Veselý Emil LL 762 - dodané,

185. Veselovská Juliana RK - dodané,

186. Golierová Mária LL 792 - dodané,

187. Glemba Ján LL 1159 - dodané,

188. Valušiak Rudolf LL 1204,

189. Chlepko Jozef LL 1047 - dodané,

 

 

Poradovník na bukové drevo v prípade, že bude nejaká ťažba:

1. Črep Miroslav LL 722 -  dodané,

2. Lietavec Rastislav LL 776 - dodané,

3. Črepová Irena LL 331,

4. Mydliar Marek LL 1165 - dodané,

5. Fukasová Anna LL 260 - dodané,

6. Tištan Pavol LL 455 - dodané,

7. Mydliar Pavol LL 535 - dodané,

8. Mydliar Eduard LL 753 - dodané,

9. Bullová Božena - dodané,

10. Lietavec Stanislav LL 754 - dodané,

11. Saniga Jaroslav LR 115 - dodané,

12. Veselovský Peter LL 517,

13. Dudášová Božena LL 473 - dovezené mäkké,

14. Janigová Darina LL 1143,

15. Staš Peter LL 546,

16. Kasančíková Anna LL 847,

17. Veselovská Veronika LL 295,

18. Migra Marián LL 276 - dodané,

19. Škrhová Anna LL 463,

20. Kuchtová Vilma LL 293,

21. Fides Ľubomír LL 292,

22. Mydliarová Mária LL 966

 

Pri dodaní bukového dreva boli uprednostnení členovia, ktorým ešte toto v minulom období nebolo dodané.

 

Zoznam ostatných členov sa presúva do budúceho obdobia.

 
« Späť


Diskusia: "Zoznam žiadostí na palivové drevo pre rok 2016"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre