Zoznam žiadostí na palivové drevo pre rok 2015

20.09.2015, 11:34, urbar.luzna

1. Škrhová Anna LL 463 -  dodané,
2. Krížovský Jozef LL 661 - dodané,
3. Veselovská Jolana LL 256 - dodané,
 4. Mydliar Pavol + Vlasta LL 535 -dodané, 
 5. Mydliarová Veronika LL 563 - dodané,
 6. Lietavcová Marta LL 921 - dodané,
 7. Glembová Cecília LL 852 - dodané,
 8. Mydliarová Alena Lisková - dodané,
 9. Črepová Františka LL 646 - dodané,
10. Vierik Ervín + Jana LL 233 - dodané,


11. Fidesová Rozália + Valent LL 322 - dodané,
12. Lietavcová Božena LL 332 - dodané,
13. Mydliar Eduard + Jolana LL 753 - dodané,
14. Glemba Eduard + Mikuláš LL856 - dodané,
15. Glembová Eva LL 848 - dodané,
16. Veselovská Viera + Karol RK - dodané,
 17. Čanákyová Mária LL 649 - dodané,
18. Valušiaková Marta LL 582 - dodané,
19. Mikulcová Irena RK - BP - dodané,
20. Kasančík Peter + Elena LL 323 - dodané,
21. Močilánová Anna LL 1178 - dodané,
22. Kubina Eduard + Štefánia LL 1177 - dodané,
23. Glemba Štefan + Alžbeta LL 841 - dodané,
24. Hlad Anton + Anna LL 714 - dodané,
25. Veselovská Anna LL 945 - dodané,
26. Fidesová Irena + Ferdinand LO- dodané,
27. Veselovská Anna LL 116 - dodané,
28. Novotná Oľga + Veselovský František LL 269 - dodané,
29. Kontra Ján LL 357 - dodané,
30. Mydliar Jaroslav + Chlebová K. + Ociepková LL 982 - dodané,
31. Szocsová Juliana LL 810 - dodané,
32. Huba Dušan + Miro + Vlado + Juraj LL 452 - dodané,
33. Mydliarová Mária LL 966 - dodané,
34. Mydliarová Irena LL 984 - dodané,
35. Samolej Eduard + Božena LL 242,
36. Pilerová Elena LL 439 - dodané,
37. Sanigová Viera LL 493 - dodané,
38. Migra Milan + Júlia LL 328 - dodané,
39. Szuszková Rozália LL 464 - dodané,
40. Dudášová Božena LL 377 - dodané,
41. Samolej Ladislav LL 994 - dodané,
42. Turoň Stanislav LL 1160 - dodané,
43. Veselovská Veronika + Vladimír LL 573 - dodané,
44. Huba Roman LL 359 - dodané,
45. Črep Stanislav + Irena LL 768 - dodané,
46. Targoš Emil + Miroslav LL 728 - dodané,
47. Šimko Peter + Vieria + Cecília LL 948 - dodané,
48. Svrčan Vladimír LL 1070 - dodané,
49. Šimková Veronika LL 935 - dodané,
50. Valušiaková Elena LL 959 - dodané,
51. Vierik Miroslav LL 353 - dodané,
52. Žihlavníková Gabika LL 701 - dodané,
53. Chlepková Irena LL 665 - dodané,
54. Saniga Jaroslav LR 115 - dodané,
55. Vierik Milan LL 423 - dodané,
56. Veselovský Stanislav LL 718 - dodané,
57. Šimková Marta LL 210 - dodané,
58. Potkan Klement LL 419 - dodané,
59. Staš Vladimír LL 418 - dodané,
60. Potkan Peter RK - dodané,
61. Zajacová Božena + Július LL 441 - dodané,
62. Lietavcová Anna LL 302 - zrušené,
63. Šimko František LL 1013 - dodané,
64. Jánošíková Viera LL 713 - dodané,
65. Veselovský Ján LL 717 - dodané,
 66. Mydliar Ladislav LL 967 - dodané,
67. Bullová Cecília LL 460- dodané,
68. Targošová Renáta LL 461- dodané,
69. Mydliar Anton LL 454 - dodané,
 70. Šimko Peter LL 948 (na 910) - zrušené,
 71. Banáš Stanislav LL 343 - dodané,
 72. Chlepko Cyprián + Rajniaková LL 761 - dodané,
 73. Serafínová Viera + Július LL 871 - dodané,
 74. Chlepko Ladislav + Vlasta LL 974 - dodané,
 75. Bullová Božena LL 505 - dodané,
 76. Kontra Milan LL 485 -  dodané,
 77. Potkan Jozef LL 847 -  dodané,
 78. Lietavec Jaromír LL 262 - dodané,
 79. Samolej Július + Branislav LL 997 - dodané,
 80. Pažítková Darina LL 1201 -  dodané,
 81. Janíková Veronika LL 942 - dodané,
 82. Glemba Martin LL 943 - dodané,

83. Jurčová Darina LL 822 - dodané,

84. Jánovčíková Anna LL 806 - dodané,

85. Valušiak Viliam LL 406 - dodané,

86. Stašová Juliana LL 625 (na Chlepko 417) - dodané,

87. Vierik Štefan LL 873 - dodané,

88. Fongusová Milena LL 808-  dodané,

89. Veselovský Pavol LL 127,

90. Jánošík Miroslav LL 431 - dodané,

91. Valušiak Jozef LL 652 - dodané,

92. Sirota Ladislav LL 958 - dodané,

93. Staš Dušan LL 427 - dodané,

94. Chlepková Božena LL 1120- dodané,

95. Kodrík Pavol LL 237 - dodané,

96. Kodrík Karol LL 238 - dodané,

97. Kodrík Jaroslav LL 239 - dodané,

98. Mydliar Ján + Mária LL 413 - dodané,

99. Staš Ondrej LL 507 - dodané,

100. Veselovská Veronika LL 592 - dodané,

101. Džugan Mirek LL 709 - dodané,

102. Veselovská Oľga LL 572 - dodané,

103. Staš Vilo LL 625 (na 1150) - dodané,

104. Stašová Alena LL 727 (na 453) - dodané,

105. Potkanová Janka LL 1128 - dodané,

106. Poliak Juraj LL 475 (na 689) - dodané,

107. Ondrášik Pavol LL 975 (na 240) - dodané,

108. Valušiak Vladimír LL 978 - dodané,

109. Golierová Mária LL 792 - dodané,

110. Vierik Ľubomír LL 1151 - dodané,

111. Tišťan Juraj + Klement LL 842 - dodané,

112. Poliak Jozef LL 686 - dodané,

113. Samolejová Kornélia LL 979 - dodané,

114. Samolej Ladislav LL 1107 - dodané,

115. Valušiaková Vlasta + Vinca LL 490 (na LO 222) - dodané,

116.  Kurpaš Július + Malvína LL 412 - dodané,

117. Jánošík Ivan LL 293 - dodané,

118. Fides Rudolf + Jana LL 305 - dodané,

119. Fides Ján LL 363 - dodané,

120. Janovčíková Anna LL 806 (na 1183)  - dodané,

121. Švandová Kveta LL 215 - dodané,

122. Samolej Július + Štefánia LL 968 (na 705) - dodané,

123. Veselovská Ružena LO 149 - dodané,

124. Paludová Elena LL 880 - dodané,

125. Dudáš Tomáš LL 568 - dodané,

126. Mydliarová Anna LL 680 - dodané,

127. Veselovská Štefánia LL 510 (na 42) - dodané,

128. Hardy Ľubomír LL 281 - dodané,

129. Sirota Dušan + Anna LL 1025 - dodané,

130. Martovičová Vlasta na LL 346

131. Jánošík Milan LL 190 - dodané,

132. Lukáčová Anna + Chlepko Rudo LL 1110 - dodané,

133. Chlepko Albín + Kurpaš Ján LL 1101 - dodané,

134. Potkan Štefan + Július LO 525 (na LL 1143) - dodané,

135. Veselovská Anna LL 415,

136. Brezniak Florián + Božena LL 354 - dodané,

137. Vierik Ivan LL 197 (na 329) - dodané,

138. Veselovská Anna + Alexander LL 922 - dodané,

139. Veselovská Eva LL 598 - dodané,

140. Husarčík Rudolf LL 420 - dodané,

141. Bulla Pavol LL 1250 - dodané,

142. Glembová Marta LL 830 - dodané,

143. Mydliar Vladimír LL 557 - zrušené,

144. Demikát Peter LL 1095 - dodané,

145. Huba Štefan LL 411,

146. Oravec Ivan LL 349 - dodané,

147. Čanákyová Irena LL 253 - dodané,

148. Veselovský Peter LL 517 - dodané,

149. Kurpaš Ján + Anna LL 282 - dodané,

150. Samolej Stanislav LL 931 - dodané,

151. Husarčíková Mária LL 939 - dodané,

152. Stašová Anna LL 651 - dodané,

153. Mydliar Peter LL 835 - dodané,

154. Veselovský Ivan LL 729 - dodané,

155. Dudáš Peter LL 796 (na 768) - dodané,

156. Štrbová Anna LM (na 816) - dodané,

157. Veselá Alžbeta LL 762 - dodané,

158. Serafínová Drahomíra LL 1169 - dodané,

159. Chlepko Cyprián LL 761 - dodané,

160. Ťupeková Mária LL 1129 - dodané,

161. Tišťanová Elena LL 760 - dodané,

162. Husačík Anton LL 575 - dodané,

163. Chlepková Cecília LL 850 - dodané,

164. Valušiaková Darina LL 555,

165. Veselovská Vlasta LL 4 - dodané,

166. Staš Jozef LL 650 - dodané,

167. Mydliarová Mária LL 991 - dodané,

168. Stašová Viera LL 634 - dodané,

169. Fongusová Jolana 1022 - dodané,

170. Črep Metód LL 782 - dodané,

171. Fidesová Ružena LL 325 - dodané,

172. Chlepko Jozef LL 1047 - dodané,

173. Lietavec Jozef LL 432 - dodané,

174. Tišťan Valent LL 910 - dodané,

175. Svrčan Milan LL 303,

176. Veselovská Veronika LL 177,

 

 

 

 

 

 

 

Poradovník na bukové drevo v prípade, že bude nejaká ťažba:

1. Jánošík Martin LO 206 - dodané,

2. Kurpaš Stano + Glemba Jozef LL 218,

3. Fides Ľubomír Žilina - dodané,

4. Glemba Roman LL 830 - dodané,

5. Fukasová Juliana LL 520,

6. Sirotová Viera + Štefan LL 805 - dodané,

7. Mlynarčík Dušan LL 45 - dodané,

8. Mydliarová Milena + Slávo LL 1114 - dodané,

9. Huba Ivan LL 494 - dodané,

10. Ondrašík Pavol LL 795 - dodané,

11. Kurpaš Milan + Dušan LL 311 - dodané,

12. Staš Ondrej LL 507 - dodané,

13. Cárach Rudolf LL - dodané,

14. Hubová Janka LL 553 - dodané,

15. Lietavcová Anna LL 302 - zrušené,

16. Kurpaš Ján - dodané.

 
« Späť


Diskusia: "Zoznam žiadostí na palivové drevo pre rok 2015"
Dátum: Meno: Komentár:
23.01.2015, 10:35 jaguar Pochvaľa
24.05.2015, 23:59 tiger kritika
25.05.2015, 07:29 Re: kritika
25.05.2015, 09:21 Urbar Lužna Komentáre
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre