Zoznam žiadosti na palivové drevo pre rok 2014

08.11.2014, 07:11, urbar.luzna

1. Jánošík Martin LO 206 - buky,                                                         

2. Ing. Staš Eduard LL 679  - dodané                                          

3. Fidesová Rozália - dodané,                                                                   

4. Sirota Ladislav LL 985 - dodané,            

5. Hrnčiarová Darina  - dodané,                                                              

6. Lietavcová Anna LL 302 - dodané,

7.  Vierik Miroslav LL 353 - dodané,                                                      

8. Veselovská Štefánia LL 510- dodané,   

9. Migrová Júlia  - dodané,     

10. Saniga Miroslav - L. Revúce - dodané   

11. Mydliar Jaroslav LL 972 - dodané,    

12. Ociepková Anna Turany - dodané,


13. Uličná Alena - dodané,                                                                         

14. Černinská Helena - dodané,                                                     

15. Zajac Július + Božena  - dodané,                                                        

16. Potkanová Božena LO 523 - dodané,                           

17. Bullová Cecília - dodané,                                                                      

18. Lietavec Stanislav + Justína LL 754 - dodané,

19. Mydliar Pavol+ Vlasta LL 535 - dodané,                                      

20. Valušiaková Elena LL 959 - dodané,                                          

21. Bullová Božena LL 505 - dodané,                                                   

22. Škrhová Anna LL 463 - dodané,                                   

23. Šimková Irena LL 646 - dodané,                                                         

24. Črepová Františka LL 646 - dodané,

25. Janovčíková Anna LL 806 - dodané,                                                

26. Jurčová + Pišová  - dodané,                                                           

27. Kurpaš Stano + Glemba Jozef LL 218 - buky,                                

28. Mydliarová Darina + Marián + Klement - dodané,        

29. Vierik Ervín + Jana LL 233 - dodané,                                                    

30. Pillerová Elena LL 439 - dodané,

31. Sanigová Viera LL 493 - dodané,                                                            

32. Fidesová Ružena + Sušienková LL 325 - dodané,               

33. Mydliar Ladislav LL 967 - dodané,                                                         

34. Banáš Miroslav + Božena RBK - dodané,                     

35. Šimková Marta LL 211 - dodané,                                                           

36. Kasančík Peter + Elena LL 323 - dodané,

37. Stašová Anna LL 651 - dodané,                                                              

38. Staš Dušan + Anna + Matej LL 427 - dodané,                          

39. Tišťan Valentín LL 910 - dodané,

40. Valušiak Vladimír LL 978 - dodané,

41. Fides Štefan + Valéria ZA - buky,

42. Veselovský Karol + Viera LL 234, - dodané,

43. Veselovský František LL 269 + Novotná Oľga - dodané,

44. Staš Ján + Viera LL 634 - zrušené,

45. Veselovská Janka + Tišťanová P. LL 906 - dodané,

46. Potkan Klement LL 419 - dodané,

47. Potkan Peter RBK - dodané,

48. Kodrík Karol LL 238 - dodané,

49. Kodrík Pavol LL 237 - dodané,

50. Veselá Alžbeta LL 762 - dodané,

51. Mydliar Eduard + Jolana LL 753 - dodané,

52. Bulla Peter LL 685 - dodané,

53. Cárachová Jana BP - dodané,

54. Lietavcová Marta LL 921 - zrušené,

55. Mydliarová Alena Lisková - dodané,

56. Glembová Božena LL 379 - dodané,

57. Glembová Jana LL 955 - dodané,

58. Šimková Ľubomíra LL 1014 - dodané,

59. Mydliar Ján + Anna LL 767 - dodané,

60. Veselovská Oľga LL 583 + Huba Ladislav LL 426- dodané,

61. Valušiak Ján LL 583- dodané,

62. Veselovská Anna LL 415 - dodané,

63. Samolej Ladislav LL 994 - dodané,

64. Serafínová Viera LL 871 - dodané,

65. Serafín Július LL 871 - dodané,

66. Kubina Martin LL 545 - dodané,

67. Kurpaš Juraj LL 501 - dodané,

68. Fukas Ivan LL 518 - dodané,

69. Stašová Juliana LL 625 - dodané,

70. Turoň Emil LL 888 - dodané,

71. Vieriková Anna LL 574 - dodané,

72. Tišťan Juraj LL 842 - dodané,

73. Lietavec Jaromír LL 487 - dodané,

74. Kodrík Jaroslav LL 487 - dodané,

75. Chlepko Albín LL 1101 - dodané,

76. Močilanová Anna LL 1178 - dodané,

77.Vierik Pavol LL 1061 -dodané,

78. Žihľavníková Gabika LL 701 - dodané,

79. Mydliarová Janka LL 585 - dodané,

80. Banášová Irena LL 116 - dodané,

81. Mydliar Anton LL 459 - dodané,

82. Glembová Cecília LL 854 - dodané,

83. Črep Stano + Irena LL 768 - dodané,

84. Chlepko Stano + Božena LL 665 - dodané,

85. Črepová Ružena + Stašová Alena LL 453 - dodané,

86. Glemba Roman LL 830 - buky,

87. Vieriková Mária LL 210 - dodané,

88. Bullová Eva LL 326 - dodané,

89. Samolejová Kornélia LL 979 - dodané,

90. Veselovská Viola LL 717 - dodané,

91. Veselovská Anna LL 922 - dodané,

92. Sirota Dušan + Anna LL 1025 - dodané,

93. Fukasová Juliana LL 520 - buky,

94. Dudáš Peter + Paulína LL 796- dodané,

95. Jánošík Ivan LL 293 - dodané,

96. Samolej Július LL 997 - dodané,

97. Črep Štefan LL 1065 - dodané,

98. Samolejová Ervína LL 1111 - dodané,

99. Huba Roman LL 359 - dodané,

100. Jánošíková Júlia LL 431- dodané,

101. Stašová Juliana LL 431  - dodané,

102. Kubina Eduard + Štefánia LL 1172 - dodané,

103. Fides Ferdinand LO 522 - dodané,

104. Veselovská Oľga LL 572 - dodané,

105. Veselovská Viera LL 1077  - dodané,

106. Banáš Stanislav LL 343- dodané,

107. Poliak Jozef LL 686 - dodané,

108. Mydliarová Milena LL 1114 - dodané,

109. Lietavcová Božena LL - dodané,

110. Poliak Jozef LL 686 - dodané,

110. Veselovský Ivan LL 729 - dodané,

112. Fides František LL 355 -dodané,

113. Oravec Karol LL 352 - dodané,

114. Mráznica Štefan LL 772 - dodané,

115. Veselovská Veronika LL 573 - dodané,

116. Veselovský Pavol LL 127 - dodané,

117. Zvadová Anna RK - dodané,

118. Weisová Marta LL 1170 - dodané,

119. Szuszková Rozália LL 464 - dodané,

120. Dudášová Božena LL 377 - dodané,

121. Ondrášik Stanislav LL 811 - dodané,

122. Golierová Mária LL 792 - dodané,

123. Džugan Mirek LL 709 - dodané,

124. Kurpaš Peter LL- dodané,

125. Turonová Magdaléna LL 896 - dodané,

126. Staš Ondrej LL 507 - zrušené,

127. Šimko František LL 1013 - dodané,

128. Mydliar Marek LL 1165 - zrušené,

129. Mydliarová Anna LL 995 - dodané,

130. Staš František LL 47 - zrušené,

131. Fides Milan LL 1109 - dodané,

132. Kontra Ján LL 357 - dodané,

133. Kurpašová Františka LL 412 - dodané,

134. Ing. Veselovský Stanislav LL 718 - dodané,

135. Šimková Veronika LL 935  - dodané,

136. Veselovská Janka LL 54 - dodané,

137. Kurpaš Milan LL 311 - dodané,

138. Mlynarčík Dušan LL 45 - buky,

139. Veselovská Veronika LL 592 - dodané,

140. Dudáš Tomáš LL 568 - dodané,

141. Targošová Elena LL 46 - dodané,

142. Staš Vladimír LL 458 - dodané,

143. Mydliarová Mária LL 966 - dodané,

144. Targošová Veronika LL 897 - dodané,

145. Veselovský Peter LL 517 - dodané,

146. Lietavec Rastislav LL 776 - dodané,

147. Brezniak Florián + Božena LL 354  - dodané,

148. Staš Stanislav + Olajcová Juliana LL 680 - dodané,

149. Tišťan Štefan LL 878 - zrušené,

150. Mydliarová Anna LL 680 - dodané,

151. Šimko Peter + Viera + Cecília LL 948 - dodané,

152. Targošová Renáta LL 641 - odmietla,

153. Potkan Jozef LL 847 - dodané,

154. Banášová Irena LL 469 - dodané,

155. Čanákyová Mária LL 649 - dodané,

156. Samolej Július + Štefánia LL 990 - dodané,

157. Mydliar Ján + Mária LL 413 - dodané,

158. Fides Ján LL 363 - dodané,

159. Husarčík Anton + Nadežda + Gregor LL 577 - dodané,

160. Glemba Peter + Juliana LL 773 - dodané,

161. Lietavcová Anna LL 302 - dodané,

162. Turoň Stanislav + František LL 1160 - dodané,

163. Šimko Peter + Viera LL 948 - dodané,

164. Mydliarová Veronika LL 563 - dodané,

165. Valušiak Viliam LL 406 - dodané,

166. Veselovská Juliana - dodané,

167. Husarčíková Veronika LL 984 - dodané,

168. Tišťan Peter LL 1080 - dodané,

169. Valušiak Jozef LL 513 - dodané,

170. Fidesová Júlia LL 810 - dodané,

171. Paludová Elena LL 880 - dodané,

172. Veselovská Vincencia LL 490 - dodané,

173. Kačmáreková Alena LL 807 - dodané,

174. Paludová Helena LL - dodané,

175. Svrčan Vladimír LL 1070 - dodané,

176. Chlepko Ladislav + Vlasta LL 974 - dodané,

177. Veselovská Irena LL 472 - dodané,

178. Valušiak Jozef LL 656 - dodané,

179. Ondrašíkova Kvetoslava LL 631 - zrušené,

180. Ťupeková Mária LL 1129 - dodané,

181. Glemba Peter + Juraj + Žofia LL834 - dodané,

182. Glembová Eva LL 429 - dodané,

183. Kurpaš Dušan LL 1199 - zrušené,

184. Valušiaková Anna LL 489 - dodané,

185. Veselovská Anna LL 74,

186. Samolej Eduard + Božena LL 242 - dodané,

187. Mydliarová Mária LL 1046 - dodané,

188. Husarčík Ján LL 430 - dodané,

189. Odrašík Pavol LL 795 - dodané,

190. Staš Miroslav LL 637 - dodané,

191. Huba Roman LL 359 - dodané,

192. Chlepková Cecília LL 850 - dodané,

193. Chlepková Božena LL 1120 - dodané,

194. Serafín Marián - dodané,

195. Tišťan Ján LL 713 - dodané,

196. Chlepková Božena LL 1120- dodané,

197.  Huba Ivan - dodané,

198. Tištan Jozef + Ružena + Peter LL 877 - dodané,

199. Veselovská Veronika LL 177 -  dodané,

200. Sirota Maroš LL 1150 - dodané,

 
« Späť


Diskusia: "Zoznam žiadosti na palivové drevo pre rok 2014"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre