Predseda spoločenstva - Mgr. Cyril Cárach

- zvolený na VH 23. 03. 2019

 

Výbor spoločenstva - zvolený na Valnom zhromaždení v roku 2018:

 

Členovia:

Stanislav Šindléry

Vladimír Mydliar

Milena Mydliarová

Milan Hlad - podpredseda

Hubová Janka

Ivan Huba

Viliam Staš

Pavol Kajda

 

Dozorná rada- zvolená na Valnom zhromaždení v roku 2018:

 

Členovia:

Peter Dudáš - predseda

Bullová Božena

Zvadová Anna

 

Odborný lesný hospodár - Marian Targoš

Lesník - Juraj Turoň

 

Zoznam dvorníkov Urbariátu:

 

Dvor                                                                                     Dvorník

 

Šimkovský                                                                            Husarčík Gregor, LL 939

Mydliarovský                                                                        Chlepko Albín, LL 1101

Potkanovský                                                                        Potkan Klement, LL 419

Chlepkovský                                                                        Kubina Martin, LL 1106

Vierovský nižný, vyšný                                                         Vierik Ľubomír, LL 1151

Zajacovský                                                                           Migra Pavol, Ružomberok

Banášovský                                                                         Vierik Miroslav, LL 353

Kurpašovský

Fongusský                                                                           Kurpaš Vladimír, LL 407

Stašovský                                                                            Mydliar Vladimír, LL 557

Črepovský                                                                           Staš Antón, LL 637

Valušiakovský                                                                      Husarčík Antón, LL 577

Hubovský                                                                            Veselovský Cyprián, LL 627

Kajdovský, Bullovský                                                           Poliak Štefan, LL 703

Targošovský                                                                        Glemba František, LL 755

Ondrašíkovský                                                                    Ondrašík Pavol, LL795

Husarčíkovský

Serafínovský

Tišťanovský                                                                         Tišťan Vladimír, LL 892