Komentáre

VZ 2020.

                                                         P o z v á n k a


Výbor Urbariátu PS liptovská Lúžna č. 481 Vás pozýva na riadne Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. marca 2020 v tanečnej sále obce / pri potoku / v Liptovskej Lúžnej. Prezentácia členov a vyplatenie príspevku za účasť je od 8.00 do 09.00 hod. Začiatok rokovania o 09.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

Program :

1. Otvorenie a schválenie programu, poučenie o GPRD
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zhromaždení
konanom v r. 2019
5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2019
6. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku
2019
7. Správa o finančnom hospodárení v roku 2019 a návrh na rozdelenie zisku
8. Správa dozornej rady za rok 2019
9. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2020
10. Ponuka člena spoločenstva na predaj podielu, zastupovanie spoločenstva
na OS Ružomberok v spore s Komposesorátom
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

                                                                              Mgr. Cárach Cyril

                                                                                   predseda

 
Prispevok za ucast
Tomas Trizna, 11.03.2020, 15:06 Odpovedať
Dobry den. Navrhujem vyplatenie prispevku za ucast na zaver schodze. Domnievam sa ze ludia v zavere schodze opustia salu a nebude dostatocny pocet hlasov na schvalenie uznesenia. Je to prispevok za ucast na schodze a mal by sa vyplacat po schodzi!!!!
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: