Komentáre

Spor o pozemky v Slanicovej medzi Šoltýsskym komposesorátom a Urbariátom PS Lipt. Lúžna

Šoltýssky komposesorát zažaloval Urbariát PS Lipt. Lúžna o pozemky, ktoré sú podľa majetkovej podstaty vo vložke 99 a po ZRPS na listoch vlastníctva vo vlastníctve Urbariátu. Komposesorát si na tieto pozemky robí nárok. V roku 1898 došlo k dohode o rozdelení, keď sa komposesorát oddelil od urbariátu. Pozemky, na ktoré si komposesorát robí nárok nikdy neboli zapísané do jeho vlastníctva. Urbariát urobí všetko preto, aby tieto pozemky aj naďalej zostali v jeho vlastníctve. Tento spor sa bude naťahovať do nekonečna a občania Liptovskej Lúžnej zbytočne prídu o nemalé peniaze, na úkor právnikov. Ideálne by bolo, keby komposesorát akceptoval návrh urbariátu a došlo by k ich opätovnému zlúčeniu, ako to bolo za čias Márie Terézie, ktorá dané pozemky dala do vlastníctva občanom Liptovskej Lúžnej.Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: