Oznam

18.05.2014, 09:12 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 2011

Výbor Urbariátu dáva na vedomie širokej verejnosti, že 15. mája 2014 došlo na lesných porastoch Urbariátu PS k obrovskej kalamite. Podľa predbežných odhadov veternému živlu padlo za obeť okolo 20 000 metrov kubických drevnej hmoty.

Z tohto dôvodu je v urbariáte zastavená celá plánovaná ťažba a všetko úsilie Urbariátu bude vynaložené na likvidáciu kalamity.

Výbor vyzýva ťažobné skupiny, hlavne tie ktoré vlastnia lanovky, aby pokiaľ majú záujem, boli nápomocní pri likvidácii danej kalamity

Celý článok...

Spor o pozemky v Slanicovej medzi Šoltýsskym komposesorátom a Urbariátom PS Lipt. Lúžna

05.07.2012, 12:30 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 3049

Šoltýssky komposesorát zažaloval Urbariát PS Lipt. Lúžna o pozemky, ktoré sú podľa majetkovej podstaty vo vložke 99 a po ZRPS na listoch vlastníctva vo vlastníctve Urbariátu. Komposesorát si na tieto pozemky robí nárok. V roku 1898 došlo k dohode o rozdelení, keď sa komposesorát oddelil od urbariátu. Pozemky, na ktoré si komposesorát robí nárok nikdy neboli zapísané do jeho vlastníctva. Urbariát urobí všetko preto, aby tieto pozemky aj naďalej zostali v jeho vlastníctve. Tento spor sa bude naťahovať do nekonečna a občania Liptovskej Lúžnej zbytočne prídu o nemalé peniaze, na úkor právnikov. Ideálne by bolo, keby komposesorát akceptoval návrh urbariátu a došlo by k ich opätovnému zlúčeniu, ako to bolo za čias Márie Terézie, ktorá dané pozemky dala do vlastníctva občanom Liptovskej Lúžnej.

Celý článok...

« Predchádzajúca stránka 11-12 / 12