obnova odrážok v Komorníckej doline v r. 2010


obnova odrážok v Komorníckej doline v r. 2010